Dit artikel zoomt in op hoe je als professional zicht kunt krijgen op wat de kern van duurzame inzetbaarheid is en wat dat voor je organisatie betekent.
Duurzame inzetbaarheid gaat in de basis over medewerkers die productief, gezond en gemotiveerd kunnen werken, nu en in de toekomst. Als aanvullende invalshoek reiken Joanne Kloosterboer en Aukje van den Bent in het artikel aan dat je duurzame inzetbaarheid kunt zien als de uitkomst van de interactie tussen omgeving, organisatie van werk en de medewerker. Dit helpt om voor je eigen organisatie na te gaan waar de ambities liggen of waar de inzetbaarheid knelt. Zo kun je gericht en met focus aan de slag.