Opiniebijdrage Trouw door Gaston Dollevoet

Author Image

Gaston Dollevoet

Geplaatst in: Artikelen

Ziekmelden leidt af van waar het gesprek echt over moet gaan

Een zieke werknemer kan best afspraken maken met de baas over wat er nog wél kan. Dat lost meerdere problemen op schrijft Gaston Dollevoet.

Met regelmaat verschijnen er berichten over schaarste aan bedrijfsartsen, die zichtbaar wordt in lange wachttijden voor een spreekuur bij de bedrijfsarts. Deze wachttijd leidt vervolgens tot het ontstaan van nieuwe functies, zoals casemanagers die leidinggevenden zeggen te ontlasten door het nemen van regie bij de re-integratie van zieke werknemers, al dan niet via taakdelegatie (de ‘bedrijfsverpleegkundigen’, die we nog kennen van dertig jaar geleden).

Ik verwonder mij zowel over het schaarste probleem van bedrijfsartsen als over de hierboven genoemde oplossingsrichting. Omdat we daarmee misschien dweilen met de kraan open. Want wat is het probleem? In de meeste gevallen is dat de ziekmelding. Stelt u zich nu eens voor dat we dáármee stoppen. Werknemers zijn feitelijk leveranciers van arbeid, die bij hun indiensttreding beloftes doen om de toegezegde uren en prestatie in de week te leveren. De werkgever belooft werknemers een salaris en diverse arbeidsvoorwaarden. Bij overeenstemming tekenen beiden een arbeidsovereenkomst. Dat is de deal. Nu werkt de overeenkomst meestal goed, tot aan het moment dat de werknemer klachten ervaart en zich ziek meldt.

Lees het volledige artikel