Wat ons drijft

Wij zetten ons in om het werken in organisaties fijner en duurzamer te laten zijn. Voor werkgevers én werkenden. Wij geloven dat het creëren van gelijkwaardige arbeidsrelaties, met ruimte voor individuele verschillen daarin cruciaal is.

Contact

Ons werk kenmerkt zich door verbinding tussen strategie en praktijk. Dat geldt zowel voor de advisering op het niveau van branches als binnen bedrijven en instellingen. We scheppen heldere kaders en creëren concrete invulling van het thema in de praktijk.

In 1999 zijn onze oprichters Pieter Ruigewaard en Henk Bolk gestart met DEXIS Arbeid omdat ze geloofden dat arbodienstverlening beter en vooral menselijker moest én kon. Van hieruit hebben wij ons ontwikkeld naar brede organisatie ontwikkeling. Wij geloven nog steeds dat de arbeidsrelaties beter én menselijker én gelijkwaardiger kunnen. En moeten. Wij doen dat door vraagstukken samen met onze opdrachtgevers met open blik vanuit meerdere perspectieven te onderzoeken. Wijsheid van de werkvloer en het management verbinden we met onze expertise en ‘state-of-the art’ theorieën en technieken. Vanuit het vertrouwen door dit onderzoek gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen, die echt bij onze opdrachtgevers passen.

Hoe we werken

Werken met wat er is

Door deze expertise zijn we goed in proces begeleiden en ‘werken met wat er is’.

Veranderprocessen

We hebben ons ontwikkeld van inhoudelijke experts naar verantwoordelijke begeleiders van lastige veranderprocessen.

Onze rol

Dat doen we in verschillende rollen: die van adviseur, procesbegeleider, projectleider of interim manager.