Er is veel gaande in de arbeidsrelaties. Verzuim is nog een grote kostenpost. Vertrouwen is een voorwaarde voor een goede dialoog, maar hoe versterk je vertrouwen? Werkgevers en werknemers zijn op zoek naar de beste manier van samenwerking op het gebied van inzetbaarheid. Dat gaat niet vanzelf. We hebben als DEXIS Arbeid een grote bijdrage mogen leveren aan het op gang brengen van een verandering binnen een groot aantal schoonmaakbedrijven.

Daarin zijn we lelijke maar vooral ook mooie dingen tegen gekomen. De moeite waard om met de wereld te delen. Mark Fleuren schreef hiervoor een artikel in het blad ‘Zeggenschap’.  Een oproep aan de lezers om bij het hanteren van financiële prikkels goed te bekijken welke effecten en vooral neveneffecten dit geeft.

Bronvermelding: www.zeggenschap.info