DEXIS Arbeid heeft Shanks ondersteund in het vorm en inhoud geven aan een veiligheidsweek die op alle vestigingen eind januari 2016 is georganiseerd. Voor deze week is speciaal een film gemaakt. Met deze film is voor alle medewerkers het thema van de week ingeleid. De film is gebaseerd op incidenten en dilemma’s die in het bedrijf voorkomen. De korte film geeft heel beeldend aan waar het in essentie over gaat.

3 veiligheidsregels zijn tijdens de week gebruikt als basis voor het gewenste veiligheidsgedrag:

  1. De terreinregels gelden voor iedereen
  2. We werken veilig of we werken niet
  3. We spreken elkaar aan op veiligheid

De film heeft erg veel impact gehad. Veel medewerkers werden geraakt door wat er uiteindelijk gebeurde met de medewerker in de film. Wat kan er mis gaan als we veiligheid niet op nummer 1 hebben staan?
De week heeft ertoe geleid dat er nu veel meer over het thema veiligheid wordt gesproken. Ook met opdrachtgevers. Het aantal gemelde gevaarlijke situaties en bijna incidenten is sterk toegenomen.