Werken in de Zorg is mooi werk en kan ook stressvol zijn. De organisaties in de Zorg zijn heftig in beweging. Nieuwe wetgeving, de decentralisatie en bijbehorende aanbestedingen hebben grote invloed op het organiseren binnen de instellingen. Dat betekent ook dat er een groot beroep gedaan wordt op de medewerkers om op de veranderingen in te spelen, zoals bijvoorbeeld het werken in zelfsturende teams. Dat kan gepaard gaan met een gevoel dat het teveel wordt of dat het niet de goede kant op gaat met je werk. Daar ontstaat een risico op werkstress. Voldoende werkdruk is fijn, maar het moet niet te gek worden. De veranderingen bieden ook een kans om het werkplezier te vergroten. Hoe bereik je in deze spannende tijden dat het werkplezier zich ook positief ontwikkelt?

SZW organiseert in samenwerking met Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Zorg twee themabijeenkomsten waarin HR en OR middelen aangereikt krijgen en met elkaar uitwisselen om het werkplezier in de Zorg te bevorderen. Wij gaan een bijdrage leveren aan deze bijeenkomsten binnen het verband van De Goede Praktijk.

Werkzaam in de Zorg en nog niet aangemeld? Laat de gelegenheid niet aan je neus voorbijgaan. Het bespaart je een hoop tijd en gaat een flinke dosis werkplezier voor je opleveren!