De ene na de andere publicatie meldt dat het ziekteverzuim in Nederland historisch laag is en zelfs tot onder de 4% is gedaald. Dat zal wel zo zijn, want kennelijk is dit wat er gemiddeld wordt geregistreerd. Maar nu is het met gemiddelden altijd opletten geblazen, want je moet wel zeker weten dat er juist en betrouwbaar gemeten wordt. Zijn de meetsystemen wel hetzelfde, de grootheden waarmee je rekent en is ook de wijze waarop tot registratie wordt gekomen wel vergelijkbaar?

In deze bijdrage wil ik het eens niet hebben over verzuimpercentages, maar over het proces erachter. Het belang van verzuimpercentages wordt mijns inziens nogal overschat. Bovendien is het eigenlijk ook een verkeerde manier van benaderen aangezien de aandacht vooral gericht is op het eindresultaat en niet of nauwelijks op de processen die ervoor zorgen in hoeverre het gewenste resultaat behaald wordt. Wanneer je denkt in ‘voortdurend en stapsgewijs verbeteren’ en ‘respect voor mensen’ ga je meer op het proces letten én krijg je meer grip op het realiseren van flow in je proces.

Flow kun je bereiken in ieder proces, dus ook dat van verzuim en re-integratie. Met behulp van Lean denken richt je je op continue verbetering van processen door het uitbannen van verspilling in alles wat je doet. Lean kent een zestal principes (Lean for Dummies, 2012). Zonder de andere principes tekort te willen doen, bespreek ik het principe van Verspilling hier uitgebreider omdat verspilling het bereiken van flow in het verzuim- en re-integratieproces ernstig verstoort.

Soorten van verspilling (Muda)

Muda staat bekend als verspilling in het proces (de waardestroom) en kent acht soorten. Van iedere soort verspilling heb ik in onderstaande tabel een eenvoudig voorbeeld opgenomen vanuit het proces van verzuim en re-integratie om te laten zien waaraan je bijvoorbeeld kunt denken.

Tabel 15.05.12 GD Blog

Een echte eye-opener voor mij was dat iedere activiteit die geen waarde toevoegt aan het transformeren van een product of dienst (lees: het weer inzetbaar worden van een zieke medewerker, blijkend uit meer loonwaarde), te zien is als verspilling. Bovenstaande voorbeelden verstoren op hun manier allemaal de flow, leiden tot vertraging in herstel en kosten veel geld.

Het mooie aan het toepassen van Lean in een ondersteunend proces als verzuim is dat je heel anders gaat kijken naar begrippen als Klant, Waarde en Waardetoevoeging, Flow en Continu verbeteren. Je krijgt veel meer aandacht voor procesoptimalisering en wel vanuit de betrokken medewerkers die er dagelijks mee bezig zijn, want dat zijn degenen die aangeven waar het beter kan. Op deze manier worden we ook veel kritischer naar wat waarde toevoegt in het proces van werkhervatting en hoe we dat kunnen beïnvloeden. En dat is veel effectiever dan je vooral richten op een gewenst eindresultaat. Wanneer we het proces namelijk continu blijven verbeteren, volgt dat vanzelf.

Filosofie of truc

Lean is natuurlijk geen wonderdoekje. Zoals vaker het geval is, werkt iets alleen wanneer je er zelf in gelooft én je het ook volhoudt. Alleen wanneer het een manier van werken wordt waarin iedereen participeert, heeft het een duurzame werking. Maar juist omdat centraal staat ‘respect voor mensen’ spreekt het ons als DEXIS Arbeid enorm aan.

Vragen?

Bel met Gaston Dollevoet, 06-53533187