Jaarlijks wordt voor medewerkers die een rol hebben in de medezeggenschap en voor andere geïnteresseerden het landelijk VGWM congres georganiseerd. Ook dit jaar leveren we daaraan een bijdrage. We bekijken hoe je gebruik kunt maken (en ook niet) van verzuimcijfers om de aandacht te richten op zaken die er toe doen. Daarnaast bekijken we hoe bij de inzet van flexkrachten aandacht gegeven wordt aan de beheersing van risico’s voor veiligheid en gezondheid. Helaas is gebleken dat deze groep medewerkers vaker betrokken is bij ongevallen dan vaste medewerkers.