Communicatie tussen werkgever en medewerker is een mooie uitdaging en zeker als de medewerker verzuimt. 

Techniek Nederland Vitaal heeft een contract gesloten met DEXIS Arbeid om bij een verstoorde communicatiestroom weer het stekkertje te zijn waarbij de communicatie wel weer goed verloopt.

dexis arbeid - techniek nederland vitaal

Verzuimaanpak verlagen

Bij veel organisaties mogen we onze visie op activeren bij verzuim laten zien waarna we dit in de praktijk samen gaan uitwerken: met medewerkers, leidinggevenden, P&O, management én externe arbodienstverleners. Activeren is bij ons een mindset waarin je wel of niet in gelooft. Geloof je er, net als wij, in dan integreer je dit in alle werkprocessen en in alle communicatie met betrekking tot werken naar vermogen. Bekijk de mogelijkheden.

Duurzame inzetbaarheid

Organisaties zien wij als een sociale wereld waarin mensen met elkaar praten, werken, experimenteren en op die manier betekenis geven aan een werkelijkheid die zij samen creëren. Dit perspectief maakt dat wij zijn gaan onderzoeken wat nodig is, en nu vaak ontbreekt, om werk- en interactieprocessen duurzaam te organiseren. Zo zijn we onder meer uitgekomen op de behoefte aan het opstellen van een sociaal contract, als aanvulling op het huidige arbeidscontract. Dit schept heldere wederzijdse verwachtingen en verkleinen we de kans op uitval en verminderde inzetbaarheid. Bekijk de mogelijkheden.