Op 6, 20 september en 4 oktober 2017 is er weer een Driedaagse Lean in verzuim waarin u leert bedrijfskundig naar de processen op het gebied van arbo, verzuim, re-integratie en preventie te kijken en aan te sluiten bij de taal van het primaire proces. U leert alle re-integratie activiteiten kritisch te heroverwegen vanuit waardetoevoeging voor de klant. Eigen regie op z’n best.

U kunt zich aanmelden bij Gaston Dollevoet, 06-53533187