Verzuim is vaak nog klassiek georganiseerd. Het proces is vooral gebaseerd op de Wet verbetering poortwachter en niet vanuit zaken als klant, klantwaarde, perfectie, verspilling en continu verbeteren. Dat pakt nadelig uit voor de werkgever maar zeker ook voor werknemers. ‘Lean’ brengt uitkomst, stellen Gaston Dollevoet en Herman Evers.