Op 31 maart vindt het landelijk VGWM congres plaats. Dit is de plek waar medewerkers die op het gebied van Arbo en medezeggenschap hun bijdrage binnen de organisatie leveren, kennis en inspiratie komen opdoen. Ook DEXIS Arbeid levert een bijdrage aan dit congres. Bij twee thema’s gaan we met de deelnemers op zoek naar een effectieve manier om het werken veiliger en fijner te maken.

Het eerste thema gaat over ‘Arbo en flexwerkers’. Flexwerkers zijn een extra kwetsbare groep, zo blijkt uit ongevallenstatistieken. (Onderzoek bevestigt: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur). De uitzendbranche doet al veel om de veiligheid te vergroten en met succes. Maar het kan nog veel beter, met name aan de kant van de inleners.

Het tweede thema gaat over ‘Zinnige verzuimcijfers’. Organisaties willen het verzuim reduceren en de verzuimcijfers worden op de voet gevolgd. Vaak worden daar conclusies aan verbonden die veel te ver gaan. En ook worden sommige gegevens niet eens gerapporteerd terwijl je juist daar inzichten krijgt. Maar hoe kijk je nu naar de verzuimcijfers, wat kunnen ze wel vertellen? Welke verzuimgegevens zou je eigenlijk willen zien om meer vat te krijgen op het tegengaan van verzuim?

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.