DEXIS Arbeid werkt!

De mensen van DEXIS Arbeid

Elk van de partners die bij DEXIS Arbeid werkt is zelfstandig ondernemer. Onze kracht is dat we samen met u bekijken wie van ons de meeste toegevoegde waarde voor u heeft.

DEXIS Arbeid werkt!

Wij werken nauw samen met elkaar en maken gebruik van elkaars kennis, expertise en netwerk. Continu werken we aan onze professionele en individuele ontwikkeling. Opdrachtgevers merken dat ook op: “DEXIS Arbeid staat voor een robuust team, een hechte en stevige groep professionals en een geïnspireerde groep creatieve mensen!” En dat werkt!

DEXIS Arbeid advisering

Ons werk kenmerkt zich door verbinding tussen strategie en praktijk. Dat geldt zowel voor de advisering op het niveau van branches als binnen bedrijven en instellingen. We scheppen heldere kaders en creëren concrete invulling van het thema in de praktijk.

Branches

Voor branches ondersteunen we in vraagstukken die gaan over hoe een gewenste ontwikkeling binnen de branche voor elkaar te krijgen is. Enerzijds betekent dit het uitzoeken met sociale partners wat die gewenste ontwikkeling precies inhoudt en daar binnen het krachtenveld overeenstemming over krijgen. Anderzijds betekent dit dat we met hen uitzoeken welke dynamiek nodig is om de leden van de branche in beweging te krijgen. Dat vertalen we door naar instrumenten en interventies om de leden te faciliteren die beweging ook invulling te geven.

Bedrijven en instellingen

Onze ondersteuning wordt door bedrijven en instellingen gevraagd als er in het domein van inzetbaarheid of sociaal beleid een ontwikkeling gezocht wordt. Vaak is er een gevoel van ‘we hebben al van alles gedaan, maar het lukt niet echt om te komen waar we willen zijn’. Op dit moment gaat dat vaak over ‘zelfregie’: organisaties zijn op zoek naar manieren om de medewerker meer in regie te krijgen en om de leidinggevende meer rol te geven in het begeleiden van de medewerker . We creëren dan met de organisatie de voorwaarden om dit mogelijk te maken en helpen bij het realiseren van die ontwikkeling. Dat houdt in dat we in de strategische laag uitzoeken welke dynamiek gaat helpen, daar met de staf de facilitering voor klaar zetten en vervolgens met de organisatie de acties uitvoeren om de ontwikkeling tot stand te brengen. Bij dat laatste werken we met trainingen en workshops om bewustzijn en vaardigheid te ontwikkelen vanuit de paradigma’s die behulpzaam zijn om de ontwikkeling te genereren. Vaak is dit een ‘andere kijk op de zaak’ en ‘leren hoe je met die andere kijk kunt werken’. Kern hierin is voor ons de wederkerigheid: in alle activiteit zijn er twee aan zet. Heldere kadering (en herkadering) is hierbij wat we doen. En vervolgens helpen om het bijpassende gedrag te ontwikkelen met veel compassie voor het feit dat leren betekent dat je fouten gaat maken en dus de gelegenheid krijgt om die te herstellen.

Samenwerkingspartners van DEXIS Arbeid

Wij werken samen met diverse professionals in diverse vakgebieden.
Onderstaand overzicht onze samenwerkingspartners

DEXIS team versterken?

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Je bent van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Vertel ons wat je leuk vindt en op welke wijze je denkt van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor DEXIS.