Inzetbaarheid is een service

Contracteren van werk zie ik als een ‘sociale keuze’ van werkgevers en werknemers: beiden zijn op zoek naar wederkerigheid en gedeelde waarden waardoor waarde in werk mogelijk wordt.

Hiervoor is nodig dat leidinggevenden niet zozeer sturing maar vooral bedding geven. Die bedding is nodig om eigenaarschap voor (doorlopende) inzetbaarheid te kunnen omarmen. De huidige contractering van werk rept echter niet of nauwelijks over een stevig gecontracteerde vertrouwensbasis tussen werkgevers en werknemers waardoor vertrouwen in elkaars behoeften vaak maar weinig aandacht krijgt.

Door expliciet verwachtingen met betrekking tot werk én inzetbaarheid overeen te komen, kunnen we op een andere manier wél bedrijfswaarden van werkgevers en werkwaarden van werknemers met elkaar verbinden en voorkomen dat inzetbaarheid ‘iets erbij’ blijft.

Paradigma

Met een paradigma dat vertrekt vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid en niet vanuit ongelijkheid creëren we een hernieuwde contractering waarin we inzetbaarheid een geïntegreerd onderdeel van werk kunnen maken waarbij werknemers in regie zijn vanaf indiensttreding gedurende de gehele loopbaan.

DEXIS Arbeid versterkt werkgevers en werknemers in het duurzaam organiseren van waarde in werk.