Door Gaston Dollevoet

We kennen al diverse modellen om naar verzuim te kijken en gedrag te beïnvloeden. Doorgaans kijken mensen vanuit een medische perspectief, het gaat toch over ziekteverzuim? Wij kijken ook met de bril van belasting en belastbaarheid, het gedragsmodel én werkvermogen. Welke bril zetten u, uw medewerkers en uw HR-adviseurs op bij ziekteverzuim? Zet steeds bewust een andere bril op en u gaat dan verrassend anders kijken naar zieke medewerkers, de rol van de leidinggevende, de bedrijfsarts en alles van waarde daaromheen. Verzuim is óók gedrag van leidinggevenden. Dit komt onder andere naar voren in onze training ‘Activeren bij verzuim’.

Wat is verzuim en wat kost het?

Vaak wordt bij ziekteverzuim gesproken over percentages, meldingsfrequentie en gemiddelde duur. Op die manier proberen we inzicht te krijgen in ‘wat het verzuim is en wat het ons kost’. Maar kijken we wel naar de goede dingen? Wij voegen bewust het activeringspercentage toe. In welke mate worden medewerkers, die ziekteverlof hebben, geactiveerd? Halen zij zelf eruit wat er in zit? Benutten we hun resterende waarde wel voldoende, en hebben we daarbij ook voldoende passend werk van waarde georganiseerd? Zo maar een paar vragen die van belang zijn om er achter te komen vanuit welk perspectief op arbeid en gezondheid wordt gekeken.

Regie voeren over verzuim en re-integratie

In de training ‘Activeren bij verzuim’ ontvangt u een gedegen basis om regie te voeren over verzuim en re-integratie en dit toe te passen op de processen van verzuim, re-integratie en inzetbaarheid. Daarnaast beschikt u na afloop over een outline verbeterplan met concrete inzichten en handvatten om direct een verbeterproces te starten. Onze trainingen geven ook concrete informatie om alle benodigde activiteiten in deze processen te stroomlijnen waarbij  we verspilling en vertraging kunnen voorkomen.

Offerte ontvangen van onze training Activeren bij verzuim?

Neem contact met ons op.

Ontdek de vele voordelen van Proactief Verzuim

Onderwerpen die in de verzuimtraining zeker aan bod komen

De verzuimtraining gaat dieper in op de volgende onderwerpen:

 • Welke wet- en regelgeving vormen de basis onder het activeringsgesprek?
 • Hoe buig je een ziekmelding om in een dialoog over de vraag of ziekteverlof de beste optie is?
 • Wie is de eigenaar van het ziekteverzuim en waar ligt de verantwoordelijkheid ervoor?
 • Hoe zet je als leidinggevende je medische bril af én je activerende bril op?
 • Hoe krijgen we de aap op de juiste schouder?
 • Welke taal helpt bij een moderne en activerende aanpak van verzuim?
 • Welke overtuigingen helpen om te activeren?
 • Welke effectieve gesprekstechnieken zijn er?
 • Welke praktische tips zijn er?
 • Hoe kan je ver voor het verzuim uit al proactief verzuim voorkomen?
 • Hoe kun je personeel continu verbeteren voor wat betreft hun inzetbaarheid?
 • Hoe coach je als leidinggevenden je medewerkers?

Meld je nu aan voor deze training

Datum: in overleg
Locatie: bij u op locatie
Tijdstip: n.v.t.