Door Gaston Dollevoet

Heeft u wel eens Lean gedacht over verzuim? Wij wel. Vaak wordt bij ziekteverzuim gesproken over percentages, meldingsfrequentie en gemiddelde duur. Op die manier proberen we inzicht te krijgen in ‘wat het verzuim is en wat het ons kost’. Doorgaans kijken we vanuit het perspectief van HR en in het HR taalgebruik naar verzuim. Denk maar eens aan het gebruikelijke verzuimprotocol. Is dit niet een standaard document dat vooral bedoeld lijkt om te voldoen aan de wet Verbetering Poortwachter? Daar doen wij het niet voor.

Lean procesontwerp

Met behulp van Lean procesontwerp gebruiken we een bedrijfskundig perspectief en sluiten we aan bij de taal van managers in het primaire proces. We gaan zo alle re-integratieactiviteiten kritisch heroverwegen vanuit waardetoevoeging voor de klant. En met de aangescherpte privacywetgeving van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) in het achterhoofd gaan we ook nog eens verder demedicaliseren. Lean in verzuim richt zich op de continue verbetering van processen en personen. We bereiken zo niet alleen procesoptimalisaties, maar ook lerende medewerkers die met elkaar een ander gesprek over inzetbaarheid gaan voeren, omdat zij continu willen verbeteren. We sporen niet alleen verspilling op, maar we zorgen er ook voor dat we via in kleine stapjes voortdurend werken aan een gezonde en veilige werkomgeving zodat 97% van de medewerkers aanwezig en productief is.

Optimaal inzetbare medewerkers

Ons uitgangspunt is: ‘alleen die activiteiten die voor werkgever en werknemer toegevoegde waarde leveren in het realiseren van optimaal inzetbare medewerkers worden ingezet’. Ook hier geldt dat we nu de medewerker als belangrijkste speler gaan zien om aan te geven of en waar zijn waarde voor het werkproces in stand blijft en weer kan groeien.

De cursus wordt gegeven door Gezond in Bedrijf.

Aanbieding

Wanneer u echt regie wilt voeren over het proces ‘verzuim en inzetbaarheid’ en wilt onderzoeken of het Lean gedachtegoed daaraan kan bijdragen?

DEXIS Arbeid biedt u een gratis workshop van een dagdeel aan bij u in het bedrijf. We laten u dan ervaren hoe het werkt en op welke manier u ook dit belangrijke ondersteunende ‘productie’ proces in een flow brengt.

Meer informatie? Gaston Dollevoet, gaston.dollevoet@dexisarbeid.nl of 06-53533187.

Meld je nu aan voor deze training

Datum: 15 en 29 september en 13 oktober 2022
Locatie: Utrecht
Tijdstip: 09:00 – 16:30

Bekijk hier het volledige programma