Ik zoek en onthul de samenhang

Werk is voor mij een belangrijke plek voor mensen om zichzelf te ontwikkelen en hun leven vorm te geven. Ik geloof dat elke mens en elke organisatie dat wat het nodig heeft, in de kiem bij zich draagt.

Vanuit die overtuiging help ik zichtbaar maken waar medewerkers en hun organisaties goed in zijn: hun talenten, hun mogelijkheden en ook waar ze zichzelf soms goed in de weg zitten: belemmerende overtuigingen en patronen. Ik werk vanuit de overtuiging dat alles met alles verbonden is en dat het zinvol is vanuit verschillende perspectieven te kijken naar wat zich voordoet.

Hierdoor kan in organisaties een breder bewustzijn ontstaan, waarmee we gezamenlijk naar organisatievraagstukken kunnen kijken. Ik hou van dingen lichter en transparanter maken, met humor, met relativering en door mensen een spiegel voor te. Mijn achtergrond als industrieel ontwerper en mijn ervaring als organisatieadviseur en (interim) leidinggevende zet ik daar met hart en ziel voor in. Ik werk altijd vanuit de essentie (missie, visie, kernwaarden) van de organisatie en de essentie van de mensen die er werken (talenten en verlangens). Gezamenlijk zoeken we uit waar spanning zit, waarbij ik woorden geef aan wat wel en wat niet zichtbaar is. Gezamenlijk werken we toe naar vernieuwing, verandering of juist borging van wat nodig is.

Als (interim) bestuurder of leidinggevende draag ik graag mede verantwoordelijkheid voor het realiseren van organisatieontwikkeling verbonden met de missie en visie van de organisatie.

Verder ben ik ontwikkelaar van de methode AEVY, een samenhangende en inspirerende manier van denken en werken om organisatieontwikkeling vorm te geven vanuit de eigen kracht en kwaliteit van de organisatie, teams en medewerkers. Met AEVY werk je toe naar een congruente, co-creërende, lerende en toekomstbestendige organisatie. Lees verder op www.aevy.nl