Gaston Dollevoet

Mijn passie als mens en adviseur is toegevoegde waarde bieden aan medewerkers en hun organisaties die effectief willen samenwerken in een lerende organisatie.

Waar ik van ben

Ik werk graag met wat er is in het hier en nu in plaats van in het daar en dan. Hierbij staat niets vast. Door te onderzoeken wat echt is, werk ik continu aan nieuwe paradigma’s die leiden tot andere inzichten en ervaringen. Mijn achtergrond als bestuurskundige en NLP practitioner vormen daarvoor de basis.

Hulpbronnen bij het continu verbeteren van personen en processen rond verzuim en inzetbaarheid zijn voor mij de thema’s eigenaarschap en sociaal contract. Hierbij maak ik verschil door ingesleten (denk)patronen te onthullen, te benoemen en te herkaderen. Zo ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Wat ik doe

Werkvormen hierbij kunnen zijn het goede gesprek, activeringstrainingen, workshops, maar ook vitaliteitsbijeenkomsten, brownpaper sessies etc. Voor mij bekende thema’s en methodieken zijn activeringsgesprekken, Lean in verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Ik deel graag kennis, inzichten en ervaring. Ik doe dat zelf door regelmatig te publiceren, zowel via oude media als via nieuwe media. Daarnaast ben ik als kerndocent verbonden aan diverse opleidingen van Avans+ op zowel Masters als Post hbo niveau.

Meer weten

We hebben een nieuwe kijk op inzetbaarheid ontwikkeld, waarin we inzetbaarheid zien als service. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat werkgever en werknemer een sociaal contract afspreken in de vorm van een arbeids-en inzetbaarheidsovereenkomst. Meer informatie hierover is te zien op www.inzetbaarheidalsservice.nl.