Clo Lambert

Partner

06-24268811 clo.lambert@dexisarbeid.nl

Werk is voor mij een belangrijke plek voor mensen om zichzelf te ontwikkelen en hun leven vorm te geven. Ik geloof dat elke mens en elke organisatie alles wat het nodig heeft in zich heeft. Vanuit die overtuiging help ik zichtbaar maken waar mensen en organisaties goed in zijn: hun talenten, hun mogelijkheden en ook waar ze zichzelf goed in de weg zitten: de schaduwkant van hun talenten, hun belemmeringen

Waar ben ik van

Ik werk vanuit de overtuiging dat alles met alles verbonden is, ik kijk steeds vanuit een nieuw perspectief naar wat er gebeurt. Ik zoek en onthul de samenhang. Dat geeft mensen nieuw perspectief en het vertrouwen dat dingen anders kunnen, dat oplossingen beschikbaar en bereikbaar zijn voor henzelf. Ik hou van dingen lichter maken, met humor, met relativering en door mensen een spiegel voor te houden. En mijn praktische kant houdt van kijken wat er wel werkt en van aan de slag gaan met wat er nu beschikbaar is.

Mijn achtergrond als industrieel ontwerper en mijn ervaring als adviseur, leidinggevende en (talenten-)coach gebruik ik daar graag voor. Ik ben bereid in organisaties mede verantwoordelijkheid te dragen als interim leidinggevende of projectleider en me met het proces en de resultaten te verbinden.