Kwaliteitsbewust werken

Door Clo Lambert

Vraag

Help ons de accreditatie van de opleiding op een duurzame manier voor te bereiden, zodat dit bijdraagt aan kwaliteitsbewust werken van de teams. Dat betekent vooral aandacht voor structurele verbeteringen en borging.

Onze aanpak

Samen met het MT hebben we een plan van aanpak met een looptijd van een jaar gemaakt. Belangrijk aandachtspunt in dit plan vormde het vormgeven van de professionele ruimte voor docenten. Dit hebben we uitgewerkt in een team- en overlegstructuur die professionele ruimte en kwaliteitsbewust werken ondersteunt, met duidelijke rollen, vaste overlegmomenten en maandelijkse bijeenkomsten met alle medewerkers. In kleine groepen hebben medewerkers input geleverd voor het Zelfevaluatierapport, dat onderdeel vormt van de accreditatie. Inhoudelijk hebben we in het traject bijzondere aandacht gegeven aan toetsing en communicatie met studenten.

Resultaat

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO met een ‘goed’ op 12 en een ‘voldoende’ op vier van de 16 standaarden. Borging wordt meer gezien als een vanzelfsprekend deel van het ‘normale’ werk van docenten.