Gemeentelijke samenwerking tussen vier gemeenten

Door Clo Lambert

Vraag

Help ons op korte termijn met het opstellen van een plan van aanpak om een doorstart te maken met de gemeentelijke samenwerking tussen vier gemeenten op het gebied van ICT. Onderdeel van het plan van aanpak moet zijn het herstellen van het vertrouwen van het bestuur in de samenwerking.

Onze aanpak

Op basis van interviews met de opdrachtgevers, het MT en medewerkers van de ICT organisatie hebben wij een analyse gemaakt van de situatie, op basis van de methodiek AEVY. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, waarmee het MT voortvarend aan de slag is gegaan.

Resultaat

Het managementteam heeft in samenspraak met een aantal stakeholders een missie, een visie en kernwaarden geformuleerd waar de deelnemende gemeenten zich mee konden verbinden. Het ICT samenwerkingsverband heeft veel energie besteed aan het verbeteren van haar performance op de service die ze levert en het leven van hun kernwaarden. Het bestuur heeft het vertrouwen in de organisatie teruggekregen, waardoor er weer geïnvesteerd kon worden in de deelname. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van de bedrijfsvoeringsorganisatie om de samenwerking verder te formaliseren.