Duurzame inzetbaarheid verbeteren

Door Gaston Dollevoet

Vraag

Help ons bij het realiseren van onze doelstellingen met betrekking tot Duurzame inzetbaarheid.

 1. De medewerker kan zijn eigen werkvermogen in kaart brengen en actie ondernemen
 2. De drie pijlers (Prestatie, Vitaliteit en Ontwikkeling) zijn ten minste één maal per jaar onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker
 3. Hooguit 3% verzuim door ziekte

Onze aanpak

Samen met opdrachtgever en landelijk Project Team hebben we het proces van weer optimaal inzetbaar worden herschreven vanuit een waardestroom met behulp van het Lean gedachtegoed. Dit heeft geleid tot een ander taalgebruik waarin de oude ‘ziekmelding’ wordt vervangen door een ‘verlofaanvraag’ in verband met arbeidsongeschiktheid. Concrete activiteiten:

 • Opstellen van een waardestroomanalyse en inzetbaarheidsprotocol vna het gehele proces van inzetbaarheid
 • Bovengenoemde drie pijlers onderdeel maken van het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker
 • Implementatie van het ontwikkelproces bij alle ambassadeursteams
 • Eerste herontwerp voor contractering van arbodienstverlening op geleide van waardetoevoeging

Resultaat

Start van een bewustwordingsproces over de wijze waarop ENGIE en haar medewerkers wil laten omgaan met verzuim, re-integratie en (duurzame) inzetbaarheid. Door medewerkers bewust te maken van hun belang om inzetbaar te blijven, komt hierover periodiek het gesprek op gang. Dit leidt onder andere tot:

 • Medewerkers die zelf aan de slag gaan met hun werkvermogen en hun leidinggevenden vragen hierover met hen een dialoog aan te gaan
 • Leidinggevenden die activeringsvaardigheden bij verzuim- en inzetbaarheidsgesprekken gaan toepassen
 • Een voorzichtige leercultuur rond zelfregie met behulp van het lean gedachtegoed
 • Benaderen van (duurzame) inzetbaarheid vanuit een bedrijfskundig kader en continu verbeteren

"Het programma duurzame inzetbaarheid leidt er toe dat we langzaam maar zeker een nieuw begrippenkader krijgen over hoe wij naar de inzet van medewerkers kijken nu en in de toekomst. Daarmee krijg je een vinger achter hardnekkige patronen. Het lukt stapsgewijs objectiever en evenwichtiger de dialoog te voeren over wat werkgever en werknemer nu samen moeten en kunnen doen. Rondom de drie pijlers Prestatie, Vitaliteit en Ontwikkeling van medewerkers."

Hero Boonstra, HSE manager ENGIE