Ziekteverzuim verlagen

Door Gaston Dollevoet

Vraag

De aanleiding voor de vraag was een sterk verhoogd ziekteverzuim waarvan een groot deel, ondanks vele eigen inspanningen, als niet beïnvloedbaar werd beschouwd. Omdat men toch van mening was dat dit zo niet langer kon, was de vraag van de directeur:

‘Ontwerp en verzorg een programma waarin leidinggevenden zich het denken in activeren eigen maken (aan de hand van een hedendaags inzicht in rechten en plichten) waarmee zij het gesprek met medewerkers aangaan over (benutbaar) werkvermogen en inzetbare mogelijkheden’.

Onze aanpak

Omdat verschillend werd gekeken naar eigen rol en persoonlijk leiderschap van zowel leidinggevenden als medewerkers hebben we eerst een intake gedaan door een aantal functionarissen te interviewen. Uit deze interviews ontstond een analyse die werd gedeeld met directie en case manager. Vanuit de analyse zijn drie programma onderdelen samengesteld.

  • Sessie waarin het denken in klachten en ziekte is omgedraaid in een denken vanuit inzetbaarheid, waarde en persoonlijk leiderschap.
  • Sessie waarin met behulp van een trainingsacteur gesprekken zijn geoefend met betrekking tot het aanvragen van ziekteverlof, beïnvloeden van frequent verzuim en langdurig verzuim.
  • Sessie waarin de deelnemers hebben gereflecteerd op hun eigen leerontwikkeling door hen inzicht te laten geven op hun eigen leerpatroon. Daarbij hebben ze ook eigen casuïstiek ingebracht.

Dit programma is na afloop geëvalueerd met de opdrachtgever. Dit heeft geleid tot onder meer het volgende resultaat.

Resultaat

Start van een bewustwordingsproces over de wijze waarop Breman Zuid haar leidinggevenden in gesprek wil laten gaan met haar medewerkers over het belang om inzetbaar te blijven en hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen om te voorkomen dat zij (op latere leeftijd) minder inzetbaar worden voor het werk bij Breman. Dit leidt onder andere tot:

  • Leidinggevenden die activeringsvaardigheden bij verzuim- en inzetbaarheidsgesprekken gaan toepassen zonder daarbij de privacy van hun medewerkers te schaden
  • Leidinggevenden die zich er van bewust zijn dat een vertrouwensbasis cruciaal is om tot open en eerlijke gesprekken te komen
  • Medewerkers die zelf aan de slag gaan met hun inzetbaarheid en hierover met hun leidinggevenden in gesprek durven gaan

"Ons bedrijf Breman Zuid BV is de afgelopen jaren erg hard gegroeid. Veel leidinggevenden binnen mijn bedrijf zijn doorgegroeid vanuit andere functies en waren niet gewend te denken in termen van langdurige inzetbaarheid, ziekteverlof etc. Deze training heeft ze inzichten gegeven en vaardigheden die direct resultaat hebben en de inzetbaarheid van de medewerkers op korte en lange termijn vergroot.………………………..."

Leo Groeneveld, directeur Breman Zuid BV