Het versterken van veiligheidscultuur en -gedrag binnen de afvalbranche

Door Mark Fleuren

Vraag

Binnen de afvalbranche komen verhoudingsgewijs veel ernstige ongevallen voor. Ieder jaar komen er gemiddeld twee medewerkers om het leven door bedrijfsongevallen. Dat is in de ogen van zowel de arbeidsinspectie als het bestuur van de branche-organisatie Vereniging Afvalbedrijven (VA) te veel.

Onze aanpak

De focus heeft tot nu toe vooral gelegen op het vergroten van de technische veiligheid. Dat heeft zeker effect, maar niet voldoende. Daarom is vanuit het platform KAM, waarin KAM-managers van de bij de VA aangesloten bedrijven elkaar regelmatig treffen, het initiatief genomen om met elkaar te werken aan het versterken van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid die speciaal gericht is op dit thema. 24 leden van de VA doen mee met dit gezamenlijke project en DEXIS Arbeid trekt als projectleider de kar.

Resultaat

Op basis van de resultaten van barometer veiligheidsklimaat van D&F, een online vragenlijst over de beleving van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag die door alle medewerkers wordt ingevuld, wordt bij de deelnemende bedrijven een verbetertraject gestart.

Samen met de directie en het hogere management gaan we na wat de uitkomst van de barometer voor hen betekent, wat zij als belangrijke waarden en overtuigingen voor de onderneming zien om ervoor te zorgen dat alle medewerkers iedere dag heel en gezond weer naar huis kunnen. En wat er nodig is om deze doelstelling te bereiken. De bedrijven worden begeleid bij het uitvoeren van hun verbeterplan. Veel nadruk ligt daarbij op het versterken van de vaardigheden van de direct leidinggevenden om medewerkers aan te spreken op hun veiligheidsgedrag en de communicatie met de medewerkers.