Ziekteverzuim verlagen tot onder 3%

Activeren bij verzuim

Bij veel organisaties mogen we onze visie op activeren bij verzuim laten zien waarna we dit in de praktijk samen gaan uitwerken: met medewerkers, leidinggevenden, P&O, management én externe arbodienstverleners. Activeren is bij ons een mindset waarin je wel of niet in gelooft. Geloof je er, net als wij, in dan integreer je dit in alle werkprocessen en in alle communicatie met betrekking tot werken naar vermogen.

Waarde van de medewerker

Door voortdurend op zoek  te gaan naar de waarde die een medewerker (nog) heeft, bij verminderde inzetbaarheid, stop je met medicaliseren, gesprekken over klachten en ziekte en ga je kijken naar de essentie van de zaak: vanuit welke houding ga je met elkaar het gesprek aan over (resterende) mogelijkheden en tot welke ambitie kom je samen om degene die even minder of niet inzetbaar is in de verantwoordelijkheid te brengen, en te houden, om zoveel mogelijk zelf de consequenties te overzien en met voorstellen voor oplossingen te komen.

Duurzaam lagere verzuimcijfers

Belangrijk is dat we medewerkers de regie over hun eigen inzetbaarheid (terug)geven en er voor waken dat leidinggevenden dit als hun probleem beschouwen en gaan ervaren dat zij dit probleem moeten oplossen. Door deze denkfout te herstellen, winnen we ontzettend veel ruimte om het beter te doen en bereiken we duurzaam lagere verzuimcijfers.

Oplossingen & trainingen

Bouwstenen waarmee we vaak werken:

Verzuim binnen de organisatie effectief verminderen met een verzuimtraining op maat? De training Activeren bij verzuim van DEXIS Arbeid helpt u om op een andere wijze naar verzuim te kijken en verzuim snel, doeltreffend maar vooral duurzaam aan te pakken.