Organiseren vanuit essentie

Wij geloven dat het bij duurzaam organiseren gaat om het organiseren van de energie van de organisatie. Organiseren van binnen uit. Elke organisatie heeft een enorme hoeveelheid energie in zich, in de vorm van talenten, verlangens, mogelijkheden van de medewerkers. en er schuilt altijd energie in de missie van de organisatie. Duurzaam organiseren gaat vooral om de vraag hoe ontsluit je die energie, hoe kan je die energie bundelen en vervolgens richten op de dingen die er wezenlijk toe doen.

Organisatieontwikkeling van binnen uit, AEVY

Wij werken daarvoor met AEVY, een denk- en werkmodel dat helpt om houvast en ruimte te geven bij organisatieontwikkeling van binnen uit. Zo werk je aan een bewustere, slimmere, betere en leukere organisatie. Niet alleen voor klanten, ook voor medewerkers.

Bewuster door beter te kiezen vanuit essentie, slimmer door meer te cocreëren, beter door lerende te organiseren en leuker door inspiratie te verbinden aan resultaten.

Kenmerken van onze aanpak

  • Interactief organiseren: op basis van gelijkwaardigheid en op basis van verschillende rollen en verantwoordelijkheden elkaar versterken
  • Lerend organiseren: resultaten en ontwikkeling verbinden en aandacht hebben voor de relatie tussen inspiratie waardering reflectie en borging
  • Samenhangend organiseren: aandacht voor congruentie en inclusie: niet of-of maar en-en.

Meer weten, bel ons…

Maak kennis met DEXIS

De specialisten