kwaliteitsbewust werken als onderdeel van je organisatieontwikkeling

Inspecties en accreditaties

Het toewerken naar inspecties en accreditaties zijn belangrijke mijlpalen in veel organisaties. Vaak worden deze voorbereid als ‘evenement’. Hoe kan je er nu voor zorgen dat deze vanzelfsprekende onderdelen worden van kwaliteitsbewust werken. Wij geloven dat je dat in je organisatie kunt realiseren als kwaliteitsbewust werken onderdeel wordt van je organisatieontwikkeling. Niet projectmatig, maar steeds in het dagelijks werk georganiseerd.

Maak kennis met DEXIS

De specialisten