Meer dan 10.000 ‘vlieguren’ hebben de meeste van de partners van DEXIS Arbeid op het thema van ziekteverzuim én activeren.

Inzetbaarheid van het personeel

Bij veel organisaties hebben we de afgelopen 15 jaar actief geholpen de aanwezigheid en inzetbaarheid van het personeel te verhogen. En dat levert rendement op! Iedere geïnvesteerde euro levert in onze projecten minimaal het drievoudige op. Dat komt doordat het rendement op arbeid bij wit, grijs of zwart verzuim al snel nul of zelfs negatief wordt.

Snel resultaat

Adequate acties gericht op wat je wél kunt beïnvloeden, waarbij verschillende brillen worden gehanteerd om naar de problemen te kijken leveren vaak al heel snel resultaat. Als dan ook de taken en verantwoordelijkheden goed helder worden én het management goed stuurt én ondersteunt zijn opmerkelijke resultaten mogelijk.

Projecten en oplossingen

We geven veel aandacht aan borging van een verandering die blijft werken.
Bekijk hier enkele casussen: