Klanten & Resultaten

Het ziekteverzuim is in de werkeenheden waar dat hoog lag sterk afgenomen! Dit is bereikt door het professionalisering van gedrag rond melden en beoordelen van ziekteverzuim. Aandachtspunten daarin waren oa. duidelijke rolverdeling, preventie en pro-actieve houding. Dexis Arbeid is erin geslgaagd om bij het Leger des Heils de verzuim te verlagen.

Leo de Leger - Leger des Heils

Ondersteunen van de afdeling P&O bij het gelijktijdig opnieuw inregelen van een verzuimvolgsysteem, contractering zelfstandige bedrijfsarts en nieuw verzuim- en re-integratiebeleid. Veel aandacht voor kennisvergroting, opleiding HR adviseurs en kwaliteit van leiderschap.

Fons Hogerhand - fontys Hogescholen

Verzuim verlagen tot onder de 3%?

Het handboek voor het beste activerende verzuimgesprek geschreven door Gaston Dollevoet. U heeft al veel gedaan aan verzuim en aan inzetbaarheid. U heeft het gevoel dat u van alles heeft geprobeerd.

Toch komt u er niet doorheen, uw onbehagen blijft. Bent u op zoek naar een aanpak die blijvend resultaat heeft op het gehele management?

Bestel het “Activeringsgesprekken” handboek.