Richard Ferweda

Ik geloof dat organisatievraagstukken een ingang zijn voor organisatieontwikkeling. Een organisatie ontstaat uit een idee en een verlangen iets in de wereld te zetten. Knelpunten en vraagstukken in de organisatie bieden mogelijkheden voor de organisatie om te verbeteren, vernieuwen en versterken.

Waar ik van ben

Daarom ben ik van het ruimte maken voor essentie. Vanuit mijn achtergrond als leidinggevende en projectleider begrijp ik dat veranderen niet zo maar gaat. Aan de ene kant zijn ‘hard’ skills noodzakelijk om de beoogde resultaten op tijd te realiseren en om de resultaten ook te borgen. Hard skills zijn daarbij kennis van processen en inhoud, taakgerichtheid, resultaatsgerichtheid, doorzetten, sturen, beoordelen en initiatief nemen. Aan de andere kant zijn ‘soft’ skills belangrijk, zoals verbinden, reflecteren, inspireren, coachen, geven van ruimte en bedding. Zo kunnen medewerkers zowel individueel als in teamverband partner zijn in de beoogde organisatieontwikkeling.

Wat ik doe

Door het ontwikkelen van meer bewustzijn op beide type skills en deze met elkaar te verbinden maak ik ruimte voor essentie in organisaties. Als de essentie meer ruimte krijgt, versterkt dit de organisatie als geheel en de medewerkers.

Bij alles kijk ik vanuit het grotere geheel, dus ook vanuit stakeholder belangen. Van daaruit maak ik verbinding met wat er in de dagelijkse praktijk speelt. Juist in het doorgronden van taaie vraagstukken en het gezamenlijk formuleren van resultaten die er toe doen, zit de energie om toekomstbestendig te veranderen.

Meer weten

Ook ben ik ontwikkelaar van de methode AEVY, een samenhangende en inspirerende manier van denken en werken om organisatieontwikkeling vorm te geven vanuit de eigen kracht en kwaliteit van de organisatie, teams en medewerkers. Met AEVY werk je toe naar een congruente, co-creërende, lerende en toekomstbestendige organisatie. Lees verder op www.aevy.nl.