Het ziekteverzuim is in de werkeenheden waar dat hoog lag sterk afgenomen! Dit is bereikt door het professionalisering van gedrag rond melden en beoordelen van ziekteverzuim. Aandachtspunten daarin waren oa. duidelijke rolverdeling, preventie en pro-actieve houding. Dexis Arbeid is erin geslgaagd om bij het Leger des Heils de verzuim te verlagen.