Ondersteunen van de afdeling P&O bij het gelijktijdig opnieuw inregelen van een verzuimvolgsysteem, contractering zelfstandige bedrijfsarts en nieuw verzuim- en re-integratiebeleid. Veel aandacht voor kennisvergroting, opleiding HR adviseurs en kwaliteit van leiderschap.