"Het creëren van mensgeschikte arbeid."

Naast alle andere ambities heeft ‘Arbo’ een plek in organisaties. Niet boven aan de agenda, maar iedereen vindt wel dat er aandacht aan besteed moet worden. Deze positionering maakt dat het een onderwerp is dat er ‘bij komt’, niet in de kern is opgenomen. Daarbij zien we dat het thema meestal regel-gedreven aangepakt wordt. Wij zoeken wegen om het thema meer binnen de organisatie op te nemen. Niet als een hindernis of keurslijf, maar als iets dat helpt bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Ontwikkelen van een waardevolle aanpak

We adviseren en begeleiden branches en bedrijven bij het ontwikkelen van een aanpak die toegevoegde waarde heeft. We verzorgen daarin zeer uiteenlopende adviestrajecten:

  • Begeleiden van branches (CAO-partijen) bij het aanbieden van programma’s en instrumenten om leden van die branches te faciliteren invulling te geven aan hun aandacht voor Arbo (Arbocatalogi, RI&E-instrumentarium, programmaleiding bij implementaties). Hierin werken we samen met De Goede Praktijk.
  • Het begeleiden van organisaties bij het opzetten van Arbomanagement dat resultaat oplevert.
  • Het ondersteunen bij aanbesteding Arbodienstverlening om dienstverleners te selecteren die toegevoegde waarde leveren passend bij de ontwikkelwensen van de organisatie.
  • Het uitvoeren van programma’s ter bevordering van de veiligheidscultuur binnen organisaties.

We beschouwen Arbo als één van de pijlers waarop duurzaam organiseren staat: het creëren van mensgeschikte arbeid. In onze ogen een belangrijke bijdrage aan werk waar je van kunt houden.

Maak kennis met DEXIS

De specialisten