Veel leidinggevenden spreken over verzuim als een “lastig” probleem. HR bedenkt procedures en interventies om “het verzuimprobleem” op te lossen. Door als leidinggevende consequent bezig te zijn met activeren, blijf je medewerkers prikkels geven om vanuit inzetbaarheid te redeneren en hier zelf de regie in te nemen.