Aanmelden training

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

Het ziekteverzuim is in de werkeenheden waar dat hoog lag sterk afgenomen! Dit is bereikt door het professionalisering van gedrag rond melden en beoordelen van ziekteverzuim. Aandachtspunten daarin waren oa. duidelijke rolverdeling, preventie en pro-actieve houding. Dexis Arbeid is erin geslgaagd om bij het Leger des Heils de verzuim te verlagen.

Leo de Leger - Leger des Heils

Ondersteunen van de afdeling P&O bij het gelijktijdig opnieuw inregelen van een verzuimvolgsysteem, contractering zelfstandige bedrijfsarts en nieuw verzuim- en re-integratiebeleid. Veel aandacht voor kennisvergroting, opleiding HR adviseurs en kwaliteit van leiderschap.

Fons Hogerhand - fontys Hogescholen