« Home | Zelforganisatie | BlogZelforganisaties »

Zelforganisatie

Zelforganisatie is van groot belang voor succes in uw organisatie. Te veel vertrouwen op vaste structuren, regels en managers zorgt ervoor dat personeel gefrustreerd kan worden, volgzaam gaat worden of minder motivatie krijgt. Bij effectieve zelforganisaties wordt het maximale uit uw medewerkers gehaald. In dit artikel leg ik u uit hoe u zelf succesvolle zelforganisatie in uw onderneming kunt implementeren en op welke manier wij dit dagelijks aanpakken voor bedrijven.

Succesvolle zelforganisatie realiseren

Om een succesvolle zelforganisatie te realiseren moet er aan enkele eisen worden voldaan. Zo moet uw bedrijf ten eerste gemeenschappelijke doelen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden opstellen. Er moet als een team worden gewerkt. Het team moet alle activiteiten die samenhangen met uw dienstverlening coördineren om zodoende het optimale product af te kunnen leveren. Hierbij moet u denken aan het ontwikkelen van een planning, het onderhoud, de controle van de kwaliteit, het proces van samenwerking verbeteren en zo zijn er nog enkele belangrijke onderdelen. Maar succesvolle zelforganisaties kunnen alleen plaats vinden als er niet te veel structuur en niet te veel regels in uw bedrijf aanwezig zijn. Dit zal uw personeel remmen. De focus moet liggen op het team en de individuele taken. Als dit goed gebeurd zal onder andere de arbeidsproductiviteit toenemen. Hoe dit net behandelde vraagstuk succesvol kan worden geïmplementeerd in uw organisatie? Daarbij kunnen de zelforganisatie specialisten van DEXIS Arbeid uw bedrijf eenvoudig hulp bieden.

Zelforganisatie bij DEXIS Arbeid

DEXIS Arbeid kan de zelforganisatie in uw bedrijf maximaliseren. Dit doen wij onder andere met behulp van de volgende kenmerken:

  • Zelforganiserende teams kenmerk 1, Ruimte voor eigen initiatieven. In alle lagen van de organisatie moet men eigen initiatieven kunnen uitvoeren of eigen ideeën kunnen uitspreken. Hierdoor krijgen medewerkers het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze deel uitmaken van de organisatie.
  • Zelforganisatie kenmerk 2, Eigen verantwoordelijkheid. Elke medewerker moet eigen verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat werknemers met eigen verantwoordelijk harder en beter werken. Kortom, kwantiteit en kwaliteit nemen toe terwijl u minder verantwoordelijkheden heeft.
  • Zelforganisatie kenmerk 3, Zicht op eigen resultaten. De voortgang en behaalde resultaten worden periodiek besproken met het personeel. Hierdoor ontstaat een leerproces waarin de medewerker een fikse groei gaat door maken.
  • Zelforganisaties kenmerk 4, Klantgericht en resultaatgericht. De focus moet altijd liggen op de klanten van uw bedrijf en op het behalen van resultaten.
  • Andere belangrijke onderdelen bij zelforganisaties zijn het hebben van een duidelijke visie, het aangeven van kaders en aandacht besteden aan de daadwerkelijke uitvoering van de operatie. DEXIS Arbeid kan u passende hulp bieden in al de netbenoemde onderdelen. Zelforganisatie vindt bijvoorbeeld al succesvol plaats in de zorg. Dit doet deze branche door gebruik te maken van zelforganiserende teams in de zorg.

In contact komen met DEXIS Arbeid, de specialist op het gebied van Zelforganisatie? 

Contact opnemen met een van onze professionals kan op de volgende manier. Vul het contactformulier in op de desbetreffende pagina van deze website en u wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld door een specialist op het gebied van zelforganisatie. In dit gesprek leggen wij u onze manier van werken uit. Zo weet u hoe wij te werk gaan en wat u van ons kunt verwachten.

DEXIS Arbeid | Zelforganisatie