Liefde voor het werk groeit als er verbinding, vertrouwen en vrijheid (autonomie) is tussen de medewerkers en de organisatie. Meer verbinding tussen mensen ontstaat door gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel. Meer vertrouwen in jezelf en in de ander ontstaat als je meer inzicht hebt in je eigen talenten en in die van de ander. Meer vrijheid ontstaat vanuit de wetenschap dat je altijd zelf een keus hebt en daar verantwoordelijkheid voor kunt nemen.

Deze drie aspecten van werk zijn goed beïnvloedbaar. Met effectieve interventies op het juiste moment kunnen ze verder groeien.

Expertise van DEXIS arbeid

 • Verlaging ziekteverzuim tot onder 3%
 • Vergroten werkplezier en verminderen ongezonde werkdruk
 • Versterken duurzame inzetbaarheid
 • Branche organisaties versterken
 • Uitwerken en implementeren van branche RIE’s en arbocatalogi die werken
 • Lean (verzuim-)procesmanagement
 • Accreditaties in het hoger beroepsonderwijs
 • Veiligheidscultuur en -gedrag
 • Structureel verminderen agressie in de zorg
 • Versterken generatiemanagement
 • Teamontwikkeling en versterken samenwerking

Voorbeelden van ons werk?

Kijk op: “Voor wie wij werken“. We werken voor vele bedrijven en organisaties, sociale partners in diverse branches en voor de gemeenten en overheidsorganisaties. Sinds 1999 hebben wij de meeste ervaring opgedaan in projecten in de zorg, schoonmaak, de verschillende overheden, onderwijs en afvalverwijdering/verwerking.

Onze visie op werk

Daar waar mensen samen werken ontstaat altijd dynamiek,
zowel in plezier en samenwerken als in teleurstelling en frustratie.
Onderdelen van organisaties kunnen elkaar daarin versterken en ook besmetten.
Wij zijn er voor die organisaties die hier bewust mee willen omgaan.
Die liefde voor werk zichtbaar en voelbaar willen maken, ook door te durven kijken naar wat nog niet lekker gaat.

Laat het ons weten. Wij komen graag bij je langs.

Plan van aanpak

We werken altijd langs de elementen van verbinding, vertrouwen en vrijheid. In de breedste zin van deze woorden. Op een sterk interactieve wijze helpen we je organisatie op een andere manier te kijken en zaken anders aan te pakken.

We kunnen dat op verschillende manieren doen. Als uw:

 • omdenker en sparringspartner
 • gids
 • trainer / coach
 • interimmer
 • deskundige
 • pionier

Als uw trainer en coach

Mensen leren op verschillende manieren. Kijken naar voorbeeldgedrag, een boek lezen, een instructiefilm zien of zelf experimenteren. Veranderingen in houding en gedrag binnen een bestaande cultuur vraagt soms om meer. Dan biedt een trainer of coach echte meerwaarde. Door reflectie, spiegeling, inspiratie en bemoediging om nieuwe manieren te ontdekken en te oefenen. Dat kan soms al in hele korte bijeenkomsten of contactmomenten, soms is meer tijd en afstand tot de praktijk van alledag nodig. Wij kunnen Individueel werken, in kleine groepen of via ‘large Scale Interventies’.

Als uw omdenker en sparringpartner

Samen kijken we buiten de gebaande paden en bekende kaders. We kantelen vaak vraagstukken waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Door om-denken en het voeren van een andere conversatie komt er zicht op ander contact en een ander contract tussen mensen. Hierbij zoeken we de confrontatie op met respect en vanuit liefdevolle betrokkenheid. Zodat boven tafel komt wat er echt speelt.

Als uw Interimmer

Als je in je organisatie tijdelijk een leidinggevende nodig hebt, voor een bepaalde klus of voor een bepaalde periode, dan kunnen wij (project-)managementervaring en/of leiderschap inbrengen.

Als uw deskundige

We hebben in de loop van de jaren deskundigheid verworven op een aantal vlakken. We hebben bewezen trackrecords op de gebieden van:

 • aanpak van verzuim in organisaties. Denk aan sterke verzuimreductie tot onder 3%.
 • vergroten werkplezier en verminderen ongezonde werkdruk,
 • versterken duurzame inzetbaarheid,
 • branche organisaties versterken,
 • uitwerken en implementeren van branche RIE’s en arbocatalogi die werken,
 • lean (verzuim-)procesmanagement,
 • accreditaties in het hoger beroepsonderwijs,
 • veiligheidscultuur vb. afvalbranche,
 • omgaan met agressie in de zorg,
 • versterken generatiemanagement,
 • teamontwikkeling en versterken samenwerking.

Als uw Pionier

Wij zijn naast onze lopende opdrachten zelf ook gegrepen door de volgende onderwerpen: (links naar tekstjes over waar wij nu allemaal mee bezig zijn)

 • intersectorale arbeidsmobiliteit,
 • anders organiseren van zorg,
 • onderwijs vorm geven gebaseerd op intrinsieke talenten van leerlingen,
 • versterken van energiestroom door verbinding tussen lichaam en geest,
 • veranderkracht van anders kijken en denken (omdenken, lean),
 • werking van eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen,
 • de impact van het medium film met als doel vanuit gevoel en emotie thema’s bespreekbaar te maken