Verzuimbeleid » Verzuimbeleid

« Verzuimbeleid | BlogArbo en verzuimbeleid »

Verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid is gericht op mensen. Op de mensen die uw bedrijf maken of breken; de werknemers. Een gemotiveerde werknemer is zoals vaker wordt gezegd goud waard voor uw bedrijf, maar helaas heeft u als organisatie ook te maken met ziekte en verzuim van het personeel. Dexisarbeid is er voor u om uw organisatie te begeleiden bij het verzuimbeleid opstellen.

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid vanuit een ander perspectief

Met arbo en verzuimbeleid heeft ieder bedrijf te maken. Werknemers die bij het eerste kuchje aan de telefoon hangen om zich ziek te melden en werknemers die doorwerken tot ze er bij neer vallen en vervolgens maanden uit de roulatie zijn. Herkenbare voorbeelden voor ieder bedrijf. Onwenselijk voor ieder bedrijf. Ook voor uw organisatie.

Binnen de HR afdeling van organisaties wordt bij verzuimbeleid opstellen vaak gekeken naar zaken als de arbeidsomstandigheden of de gemiddelde leeftijd van de werknemers. De oorzaak wordt meestal niet bij de kern gezocht. Bij Dexisarbeid bekijken we zaken anders. Omdenkers noemt men ons wel eens.

Dexisarbeid & Arbo en verzuimbeleid

Hier bij Dexisarbeid zijn we van mening dat de wereld een mooiere plek is wanneer werknemers hun werk uitoefenen met liefde voor het werk. Middels het werk zijn we als mens in staat om een bijdrage te leveren aan anderen en aan de omgeving. We hebben de mogelijkheid om ons te ontwikkelen. Wanneer we dit binnen de organisatie voelen en ervaren werken we met bezieling en met liefde voor ons vak, ook aan uw verzuimbeleid.

Wanneer we met liefde ons werk uitvoeren ontstaat energie. Energie die onder andere verantwoordelijk is voor het plezier in onze werkzaamheden en zorgt voor betere resultaten. Verbeterde resultaten werken vervolgens weer aanstekelijk waardoor er een domino-effect ontstaat voor de werknemer zelf, maar zeker ook voor de organisatie en de rest van het personeel. Werken met bezieling draagt bij aan een lager verzuim binnen organisaties en dat is wat ons bij Dexisarbeid inspireert. Juist die inspiratie proberen wij met onze visie op verzuim op anderen over te dragen.

Door anderen te inspireren en liefde te laten voelen voor hun werk draagt onze blik op preventief verzuimbeleid bij aan een verzuimreductie waarbij wij een trackrecord hebben opgebouwd met verzuimpercentages onder de 3%!

Dexisarbeid is er voor u, voor de organisatie én voor het optimaliseren van uw verzuimbeleid

Dexisarbeid optimaliseert uw verzuimbeleid. Waar gewerkt wordt ontstaat dynamiek. Altijd. In het meest gunstige geval uit dit zich in plezier in het werk en een goede onderlinge samenwerking. In het minder gunstige geval kan er teleurstelling en frustratie ontstaan bij u en/of uw werknemers. Binnen een organisatie kunnen plezier en een goede samenwerking elkaar versterken, maar anderzijds kunnen teleurstelling en frustratie de rest van de organisatie besmetten. Het laatste wat u wilt binnen de organisatie natuurlijk!

Dexisarbeid is er voor de organisaties die stappen durven maken in hun preventief verzuimbeleid en werknemers liefde willen laten voelen voor hun werkzaamheden, maar ook voor de organisaties die durven te kijken naar waar het nog niet zo goed gaat. Daar ligt namelijk de winst op het gebied van verzuimbeleid!

Hoe wij ondersteunen bij Arbo en verzuimbeleid

Bij Dexisarbeid dragen we graag bij aan het creëren van organisaties waar je werkt met liefde voor het werk wat je doet. Waar iedere werknemer zijn of haar eigen bijdrage kan leveren en zich kan ontwikkelen binnen de organisatie en op persoonlijk vlak. Zo ontstaan immers gemotiveerde werknemers en een duurzaam en gezond werkklimaat waar iedereen bij gebaat is. Een helder verzuimbeleid draagt hier als voorbeeld aan bij. 

Voorbeeld van preventief verzuimbeleid

In de afgelopen 15 jaar hebben wij grote en minder grote instellingen, bedrijven en branches geholpen bij tal van verschillende vraagstukken, waaronder het verzuimbeleid binnen de organisatie. Wij doen dit altijd door te werken langs de elementen van verbinding, vertrouwen en vrijheid. En dan in de breedste zin van het woord.

Middels een sterk interactieve werkwijze helpen we organisaties op een andere manier te kijken naar zaken en buiten bekende kaders te denken en handelen.

Dexisarbeid pakt het verzuimbeleid aan als:

  • omdenker en sparringspartner
  • gids
  • trainer/coach
  • interimmer
  • deskundige
  • pionier

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van verzuimbeleid binnen uw organisatie en het verzuim effectief verminderen? Neem dan vandaag nog contact met onze deskundigen op. Wij geven u graag een voorbeeld van effectief verzuim beleid!

Unieke en productieve verzuimbeleid strategie!