Verzuimtraining

Verzuim binnen de organisatie effectief verminderen met een verzuimtraining op maat? De verzuimtraining van DEXIS Arbeid helpt u om op een andere wijze naar verzuim te kijken en verzuim snel, effectief en doeltreffend aan te pakken.

verzuim training

Verzuimtraining: ‘Omdenken en ziekteverzuim’

Verzuimtraining? Eigenlijk een rare naam. Wij noemen het Activeringstraining.

We kennen al diverse modellen om naar verzuim te kijken en gedrag te beïnvloeden. Doorgaans kijken mensen vanuit een medische perspectief, het gaat toch over ziekte-verzuim? Wij kijken ook met de bril van belasting en belastbaarheid, het gedragsmodel én duurzame inzetbaarheid. Welke bril zet u, uw medewerkers en uw HR-adviseurs op bij ziekteverzuim? Zet steeds bewust een andere bril op en u gaat dan verrassend anders kijken naar zieke medewerkers, de rol van de leidinggevende, de bedrijfsarts en alles van waarde daaromheen. Verzuim is ook gedrag van leidinggevenden. Dit komt onder andere naar voren in de verzuimtraining.

“Vaak wordt bij ziekteverzuim gesproken over percentages, meldingsfrequentie en gemiddelde duur. Op die manier proberen we inzicht te krijgen in ‘wat het verzuim is en wat het ons kost’. Alleen kijken we wel naar de goede dingen? Wij voegen bewust het activeringspercentage toe. In welke mate worden mensen die ziekteverlof hebben geactiveerd? Daar kan een organisatie goed op sturen.

In onze verzuimtraining ontvangt u een gedegen basis om regie te voeren over verzuim en re-intratie en dit toe te passen op de processen van verzuim, re-integratie en inzetbaarheid. Daarnaast beschikt u na afloop over een outline verbeterplan met concrete inzichten en toepassingen om direct een verbeterproces te starten. Onze trainingen geven ook concrete informatie om alle benodigde activiteiten in deze processen te stroomlijnen waarbij  we verspilling en vertraging voorkomen.

Onderwerpen die in de verzuimtraining zeker aan bod komen

De verzuimtraining gaat dieper in op de volgende onderwerpen:

 • Welke wet- en regelgeving vormen de basis onder het activeringsgesprek?
 • Hoe buig je een ziekmelding om in een dialoog over de vraag of ziekteverlof de beste optie is?
 • Wie is de eigenaar van het ziekteverzuim en waar ligt de verantwoordelijkheid ervoor?
 • Hoe zet je als leidinggevende je medische bril af én je activerende bril op?
 • Hoe krijgen we de aap op de juiste schouder?
 • Welke taal helpt bij een moderne en activerende aanpak van verzuim?
 • Welke overtuigingen helpen om te activeren?
 • Welke effectieve gesprekstechnieken zijn er?
 • Welke praktische tips zijn er?
 • Hoe kan je ver voor het verzuim uit al proactief verzuim voorkomen?
 • Hoe kun je personeel continu verbeteren voor wat betreft hun inzetbaarheid?
 • Hoe coach je als leidinggevenden je medewerkers?
 • Kortom: een veelzijdige verzuimtraining!

Offerte ontvangen van onze verzuimtraining? Neem contact met ons op.

Driedaagse Lean in verzuim. DEXIS Arbeid verzorgt diverse trainingen. Over activeringsgesprekken, werkplezier, verzuimtraining, arbeidsveiligheidscultuur en gedrag, inspirerend leidinggeven voor duurzame inzetbaarheid, etc. Doorgaans zijn dit in-company trainingen of trainingen die we namens een branche, vakbond of werkgeversvereniging verzorgen.

Uitzondering op onze in-company trainingen is onze open-inschrijving verzuimtraining ‘Lean in verzuim’. Op zeer interactieve wijze leert u hoe u uw ziekteverzuim, activerings- en inzetbaarheidsbeleid kunt optimaliseren vanuit het Lean gedachtegoed.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwste Driedaagse Lean in verzuim.

Aanmelden voor onze verzuimtraining?

Is uw organisatie toe aan een vermindering van verzuim en bent u op zoek naar een partner die u daarbij de juiste weg wijst? Meldt u dan vandaag nog aan voor onze verzuimtraining.

Verzuimtraining met aantoonbare resultaten?