Herman Evers

Evident en DEXIS Arbeid kennen elkaar al vele jaren en vinden het een uitdaging om steeds weer te komen met een vernieuwende kijk op sociale zekerheid. We spreken liever over ziekteverlof, de Sociaal Accountant, inzetbaarheid en uitzetbaarheid en nu ook Lean in verzuim. We schrijven boeken en artikelen over deze onderwerpen en werken ook samen in projecten bij diverse organisaties.

 

 


De Goede Praktijk is een samenwerkingsverband van adviseurs met één gezamenlijk doel: hoe helpen we branches verder met het bevorderen van gezond, veilig en plezierig werken bij hun leden. Binnen De Goede Praktijk hebben gelijkgestemde experts de handen ineengeslagen om gezamenlijk de branche vanuit één partij te kunnen voorzien van werkende oplossingen. Niet alleen met inhoudelijke expertise, maar ook wat betreft de veranderkundige aspecten en communicatie. DGP houdt zich bezig met maken en implementeren van oplossingen in de Arbocatalogi en het ontwikkelen van RI&E-instrumentarium. Dit doen we in samenwerking met werkgeversverenigingen en vakbonden en in samenwerking met de gebruikers van het instrumentarium.


Aevy.nl –  Clo Lambert en Richard Ferweda

Deze tekst wordt op korte termijn aangevuld.