Werkdruk omlaag en Werkplezier omhoog

Werkdruk aanpak of plezieriger werken mogelijk maken? Focus op wat mensen niet of juist wel kunnen beïnvloeden? Een respectvolle dialoog tussen wat moet en wat kan?

Het aanpakken van ongezonde werkdruk is niet alleen verstandig, vaak ook noodzakelijk. Eén op de drie werknemers heeft namelijk last van werkdruk. Dit kan zich uiten in lichamelijke en geestelijke klachten, wat een hoger ziekteverzuim binnen uw organisatie tot gevolg heeft. Voor zowel de werknemer, als voor u een ongewenste situatie. De ongezonde werkdruk tijdig aanpakken op een juiste wijze is noodzakelijk om ziekteverzuim tot een minimum te beperken en het werkplezier te verhogen. DEXIS arbeid helpt u bij de aanpak van de werkdruk.

Werkdruk en werkplezier, twee kanten van dezelfde munt

Waar de ene werknemer topprestaties levert onder druk, kan de andere werknemer volledig bezwijken onder de ontstane werkdruk. Hoge ziekteverzuimpercentages zijn daarop het gevolg. Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 mensen zich ziek wegens een te hoge werkdruk. Een tijdige en doordachte aanpak van de werkdruk kan veel ellende voor u en uw werknemers voorkomen. DEXIS Arbeid weet hoe de werkdruk effectief aan te pakken.

Liefde voor het werk zorgt voor lagere verzuimpercentages

Bij DEXIS Arbeid vinden we de wereld een mooiere plek is wanneer werknemers liefde hebben voor het werk wat zij doen. Door met veel plezier voor het vak en nog meer bezieling te werken ontstaat energie. Energie die het plezier voor de werkzaamheden doet toenemen en resultaten op het werk verbeterd. Verbeterde resultaten zorgen vervolgens weer voor een gemotiveerde werknemer die op zijn beurt de rest van de organisatie aansteekt met zijn motivatie en bezieling voor het werk

Een domino-effect wat merkbaar zal zijn binnen de gehele organisatie en waar de voltallige organisatie gebaat bij zal zijn. De ideale werkdruk aanpak!

DEXIS arbeid is er voor u én voor uw werknemers

DEXIS arbeid is er voor u, maar ook voor uw werknemers. De aanpak van de werkdruk ligt niet alleen bij de werkgever, noch alleen bij de werknemer. Daar waar gewerkt wordt ontstaat altijd dynamiek. Dynamiek die voelbaar zal zijn in de beleving van plezier in het werk en een goede onderlinge samenwerking, maar soms ook kan leiden tot frustratie en teleurstelling. Bij u, maar ook bij uw werknemer.

Wij zijn er voor de organisaties die durven kijken naar de punten waar het nog niet goed gaat en stappen durven nemen in deze ontwikkelingen. Organisaties die niet bang zijn om werknemers liefde voor hun werk te laten voelen en de werkdruk daadwerkelijk durven aan te pakken.

Hoe wij ondersteunen bij de werkdruk aanpakken

In de ruim 15 jaar die wij werkzaam zijn binnen ons vakgebied hebben wij tal van grote en minder grote bedrijven en instellingen geholpen bij verschillende vraagstukken, waaronder verzuimreductie en werkdruk aanpak. In deze meer dan 15 jaar hebben wij een trackrecord opgebouwd met een verzuimreductie onder de 3%.

Wij helpen graag bij het creëren van organisaties waar men met liefde voor het vak en veel bezieling werkt. Waar werknemers de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien en een zelfstandige bijdrage kunnen leveren binnen de organisatie. Op deze wijze ontstaan gemotiveerde werknemers en wordt een duurzaam en gezond werkklimaat gecreëerd.

Middels een sterk interactieve werkwijze helpen we organisaties op een andere manier naar zaken te kijken en buiten gebaande paden en kaders te denken en handelen. Dit doen wij middels de elementen van verbinding, vertrouwen en vrijheid. In de breedste zin van het woord.

DEXIS Arbeid helpt u met werkdruk aanpak als:

  • omdenker en sparringspartner
  • gids
  • trainer/coach
  • interimmer
  • deskundige
  • pionier

Wilt u ondersteuning bij het aanpakken van de werkdruk binnen uw organisatie en het ziekteverzuim snel en effectief verminderen? Neem dan vandaag nog contact met onze deskundigen op!