RIE en Arbocatalogi

DEXIS Arbeid ondersteunt een groot aantal branches bij de ontwikkeling en implementatie van branche-RIE’s en arbocatalogi. Leidend is dat de praktijk er beter van wordt. Wat daarin werkt, dat verschilt per bedrijf en per branche. Met sociale partners, bedrijven en hun medewerkers zoeken we uit hoe de hulpmiddelen vorm te geven zodat ze in de praktijk hun werking hebben. Voor de ontwikkeling en implementatie van arbocatalogi werkt DEXIS Arbeid samen in De Goede Praktijk.