Kijk eens vanuit Lean naar uw verzuimbegeleiding

Lean is een populaire methode om te komen tot verbetering van efficiency en effectiviteit in werkprocessen. Lean is ontstaan in de auto-industrie in Japan. Het bestaat o.a. uit het denken in kwaliteitscirkels, just-in-time voorraad en productieplanning, vermindering van verspilling in afval en uitval en vooral het focussen op toegevoegde waarde voor de (eind-)klant. Ervaart de klant toegevoegde waarde van een bepaalde activiteit tijdens de productie? Zo niet, dan moeten we daar mee stoppen.

Voorwaar een confronterende kijk op werk als we dat eens tegen verzuimmanagement aan houden. Daar waar we verzuim vaak vanuit regelgeving en gewoonte begeleiden (zo doen we dat nu eenmaal volgens het protocol) blijkt er volop verspilling, ongewenste voorraadvorming en bitter weinig denken in kwaliteitscirkels te bestaan. Als u in uw HRM-aanpak toegevoegde waarde centraal wilt stellen en verspilling wilt voorkomen dan is onze lean-bril een waardevol perspectief.