Accreditaties in het hoger beroepsonderwijs

Opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Hierdoor kunnen studenten, vervolgopleidingen, werkgevers en de overheid erop vertrouwen dat het diploma een bepaald niveau aan kennis en vaardigheden garandeert. Opleidingen moeten zich eens in de zes jaar laten accrediteren. DEXIS Arbeid heeft de afgelopen jaren een aantal opleidingen succesvol begeleid bij de voorbereiding en uitvoering van een accreditatie. Het doel hiervan is natuurlijk dat de accreditatie behaald wordt en tegelijk dat het niveau en de borging daarvan ook na de accreditatie op orde blijft.

Het proces van accreditatie kan complex en tijdrovend zijn. Het risico is dat de voorbereiding ervaren wordt als een bureaucratisch en energievretend traject. Wij werken vanuit het perspectief dat een accreditatie vrijwel geen extra inspanning zou moeten kosten. Het doorlopen van een plan-do-check-act cyclus hoort ons inziens bij het ‘normale’ werk van een opleiding of organisatie. Wij kijken naar de kansen die een accreditatie biedt om zaken op orde te krijgen en te houden.

Door de verschillende partijen binnen de opleiding nauw te betrekken en in co-creatie te werken ontstaat energie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. DEXIS Arbeid neemt naast de veranderkundige begeleiding ook (interim-)management verantwoordelijkheid voor het realiseren van de accreditatie.

Specialist in accreditaties is partner Clo Lambert.