Nieuw boek geschreven: Inzetbaarheid als service!

In dit boek vind je een model, concrete handvatten en dus een oplossing om je medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun inzetbaarheid. Je leert hierover met hen in gesprek te gaan, ook wanneer zij door arbeidsongeschiktheid tijdelijk minder inzetbaar zijn…

Lees meer

Landelijk VGWM Congres, 16 maart 2017

Jaarlijks wordt voor medewerkers die een rol hebben in de medezeggenschap en voor andere geïnteresseerden het landelijk VGWM congres georganiseerd. Ook dit jaar leveren we daaraan een bijdrage. We bekijken hoe je gebruik kunt maken (en ook niet) van verzuimcijfers…

Lees meer

Overige partners

Herman Evers Evident en DEXIS Arbeid kennen elkaar al vele jaren en vinden het een uitdaging om steeds weer te komen met een vernieuwende kijk op sociale zekerheid. We spreken liever over ziekteverlof, de Sociaal Accountant, inzetbaarheid en uitzetbaarheid en…

Lees meer

Associés

Alex van der Wal, ‘Alex werkt’, associé Als trainer, teamcoach en adviseur op gebied van organisatie en teamontwikkeling, was Alex van 2003 tot 2016 één van de partners bij DEXIS arbeid. Hij heeft veel ervaring op thema’s als inzetbaarheid, verzuim,…

Lees meer

Bootcamp werkdruk

DEXIS Arbeid organiseert op 15 december 2016 in samenwerking met de partners van de Goede Praktijk en met Vakmedianet de Bootcamp over werkdruk. Een werkbijeenkomst om met plezier te werken aan het voorkomen van te hoge werkdruk. Geen uitvoerige verhalen,…

Lees meer

Artikel Trouw, 13 juli 2016

Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens gaat zijn boekje te buiten door de bedrijfsarts een andere rol te geven. Lees verder het artikel in Trouw van 13 juli 2016 waarin Gaston Dollevoet uiteenzet waar de Autoriteit uit de bocht gaat en ook…

Lees meer

Aan zet met inzet

Bij Publicaties vindt u meer over het boek ‘Aan zet met inzet’ management van strategische inzetbaarheid van werknemers. Het boek is geschreven door Gaston Dollevoet, Peter Dona en Herman Evers.  

Lees meer