Nieuw boek geschreven: Inzetbaarheid als service!

In dit boek vind je een model, concrete handvatten en dus een oplossing om je medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun inzetbaarheid. Je leert hierover met hen in gesprek te gaan, ook wanneer zij door arbeidsongeschiktheid tijdelijk minder inzetbaar zijn…

Lees meer

Landelijk VGWM Congres, 16 maart 2017

Jaarlijks wordt voor medewerkers die een rol hebben in de medezeggenschap en voor andere geïnteresseerden het landelijk VGWM congres georganiseerd. Ook dit jaar leveren we daaraan een bijdrage. We bekijken hoe je gebruik kunt maken (en ook niet) van verzuimcijfers…

Lees meer

Bootcamp werkdruk

DEXIS Arbeid organiseert op 15 december 2016 in samenwerking met de partners van de Goede Praktijk en met Vakmedianet de Bootcamp over werkdruk. Een werkbijeenkomst om met plezier te werken aan het voorkomen van te hoge werkdruk. Geen uitvoerige verhalen,…

Lees meer

Artikel Trouw, 13 juli 2016

Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens gaat zijn boekje te buiten door de bedrijfsarts een andere rol te geven. Lees verder het artikel in Trouw van 13 juli 2016 waarin Gaston Dollevoet uiteenzet waar de Autoriteit uit de bocht gaat en ook…

Lees meer

Aan zet met inzet

Bij Publicaties vindt u meer over het boek ‘Aan zet met inzet’ management van strategische inzetbaarheid van werknemers. Het boek is geschreven door Gaston Dollevoet, Peter Dona en Herman Evers.  

Lees meer

Veiligheidsweek Shanks januari 2016

DEXIS Arbeid heeft Shanks ondersteund in het vorm en inhoud geven aan een veiligheidsweek die op alle vestigingen eind januari 2016 is georganiseerd. Voor deze week is speciaal een film gemaakt. Met deze film is voor alle medewerkers het thema…

Lees meer

SW-bedrijven: subsidie op verzuim training activeren

Nieuw: Subsidiekans voor leidinggevende trainingen sw-bedrijven SBCM het O&O fonds van de bedrijven in de Sociale Werkvoorziening(SW) stimuleert werkgevers om de leidinggevenden te trainen in kennis, vaardigheden én overtuigingen in beïnvloeden van gedrag bij ziekteverzuim. Sinds een aantal jaren is DEXIS…

Lees meer