U heeft last van een hardnekkig, taai hoog of frequent ziekteverzuim? U heeft uw verzuim wel op orde maar wenst een volgende stap te maken naar een meer activerend verzuimbeleid? U verwacht van uw leidinggevenden meer activeringsvragen? Of u wilt juist uw medewerkers meer eigenaarschap geven in het oplossen van verzuimvraagstukken? Wat het ook is, u heeft al het nodige gedaan en bent hierover nog niet tevreden.

DEXIS Arbeid heeft de afgelopen jaren een heldere visie en aanpak met antwoorden en handvatten ontwikkeld bij het vraagstuk van verzuim en inzetbaarheid, ook bij zelfsturende teams. Concreet, helder, innovatief en met respect voor mensen. Voorbij alleen sturen op gedrag. Wij zien vaak dat dilemma’s op hoger niveau niet opgelost (kunnen) worden en naar de werkvloer worden verplaatst. Wij geven inzicht en handvatten om deze dilemma’s op het juiste niveau aan te pakken. Je zou dat eigen regie kunnen noemen.

Graag gaan we met u in gesprek wanneer u echt werk wilt maken van een activerend verzuimbeleid, of beter nog inzetbaarheidsbeleid. Want het gaat immers om het benutten van inzetbaarheid in plaats van het benoemen van verzuim.

We gaan dan samen na welke doelen u wilt realiseren en hoe wij u daarbij gaan helpen. Ons uitgangspunt is Liefde voor werk. Wij zijn benieuwd naar uw uitgangspunten. Het eerste exemplaar van het boek ‘Activeringsgesprekken’ krijgt u van ons cadeau.