Door: Herman Evers, Gaston Dollevoet

De Wet verbetering Poortwachter heeft gezorgd voor veel verbetering van het re-integratieproces. Maar vanaf de invoering in 2002 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht. Met Lean was dit nooit gebeurd, dan zou iedereen met ideeën kunnen komen, want de wet kan altijd beter!

Dit laatste deel van de serie ‘Lean in verzuim’ gaat over “continu verbeteren”. Volgens kenners het belangrijkste onderdeel van Lean. Alle technieken uit de Lean toolbox, zoals verspillingen aanpakken en pull (zie deel 3), staan in dienst van het hogere doel. En dat hogere doel is het continu verbeteren van de processen waarmee je waarde levert voor de klant.

Lean als ‘way of life’

Lees meer…