Alex van der Wal, ‘Alex werkt’, associé

Als trainer, teamcoach en adviseur op gebied van organisatie en teamontwikkeling, was Alex van 2003 tot 2016 één van de partners bij DEXIS arbeid. Hij heeft veel ervaring op thema’s als inzetbaarheid, verzuim, werkplezier en gedragsverandering. Sinds 2016 werkt hij vooral vanuit zijn eigen bedrijf ALEX Werkt maar is hij als associé nog steeds verbonden aan DEXIS Arbeid. In het ‘hier en nu’ helpt Alex mensen, teams en organisaties om te experimenteren met nieuwe taal, inzichten, gedrag, structuur en processen. Als leren en ontwikkelen gewenst is, is Alex van der Wal voor ons een waardevolle samenwerkingspartner.

 

 

 

 

 


Joanne Kloosterboer, associé

Na 15 jaar partnership in DEXIS Arbeid zet Joanne Kloosterboer(1965) met veel werkplezier haar advies- en organisatiewerk als associé voort. In combinatie met een nieuwe uitdaging in Zweden blijft Joanne op projectbasis branches en bedrijven adviseren en faciliteren. De thema’s die haar het meest na aan het hart liggen zijn: werkplezier, activering en vermindering verzuim, gezond en veilig werken in branches.