« Home | Verzuimmanagement | BlogVerzuim management »

Verzuimmanagement

Een goed verzuimmanagement op maat is niet alleen goed voor uw portemonnee. Een goed verzuim management is gericht op mensen. De mensen die uw bedrijf maken of breken; de werknemers. Een gemotiveerde werknemer is goud waard voor uw bedrijf, maar helaas heeft u ook te maken met ziekte en verzuim van uw personeel. Dexisarbeid is er voor u om te begeleiden bij uw verzuimmanagement.

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement op maat

Met anders verzuimmanagement heeft ieder bedrijf te maken. Werknemers die doorwerken tot ze er bij neer vallen en werknemers die bij het eerste kuchje aan de telefoon hangen om zich ziek te melden. Herkenbare voorbeelden voor ieder bedrijf. Onwenselijk voor ieder bedrijf.

Binnen de HR afdeling van organisaties wordt bij verzuimmanagement training vaak gekeken naar de arbeidsomstandigheden of de gemiddelde leeftijd van de werknemers. De oorzaak wordt meestal niet bij de wortel gezocht. Bij Dexisarbeid bekijken we zaken anders. Omdenken noemt men dat wel eens.

DEXIS Arbeid & verzuimmanagement

Hulp nodig met uw verzuimmanagement? Bij DEXIS Arbeid zijn we van mening dat de wereld een mooiere plek is wanneer werknemers hun werkzaamheden uitoefenen met liefde voor hun vak. Middels het werk zijn we in staat om een bijdrage te leveren aan anderen en aan de omgeving. We hebben de mogelijkheid om ons te ontwikkelen. Wanneer we dit voelen en ervaren werken we met bezieling en met liefde voor ons werk.

Waar we met liefde ons werk uitvoeren ontstaat energie. Energie die verantwoordelijk is voor plezier in het werk en een verbeterd resultaat. Het verbeterde resultaat werkt vervolgens weer aanstekelijk waardoor er een domino-effect ontstaat. Voor de werknemer zelf, maar zeker ook voor de organisatie en de rest van het personeel. Werken met bezieling draagt bij aan een lager verzuim en dat is wat ons inspireert. Juist die inspiratie proberen wij met ons verzuimmanagement op anderen over te dragen.

Door anderen te inspireren en liefde te laten voelen voor hun werk draagt ons verzuimmanagement bij aan een verzuimreductie waarbij wij een trackrecord hebben opgebouwd met verzuimpercentages onder de 3%!

Wilt u uw verzuimmanagement aanpakken?

DEXIS Arbeid is er voor u, de organisatie én de werknemers met verzuim management gericht op oplossingen op maat! 

Waar gewerkt wordt ontstaat dynamiek. In het gunstigste geval vertaald dit zich in plezier in het werk en een goede samenwerking, in het minder gunstige geval kan er teleurstelling en frustratie ontstaan bij u of uw werknemers. Binnen een organisatie kunnen plezier en een goede samenwerking elkaar versterken, maar kunnen teleurstelling en frustratie de rest van de organisatie besmetten. Verzuimmanagement kan uw organisatie laten groeien. 

DEXIS Arbeid is er voor de organisaties die stappen willen maken in hun management en werknemers liefde durven laten voelen voor hun werkzaamheden, maar ook voor de organisaties die durven te kijken naar waar het nog niet zo goed gaat. Daar ligt namelijk de winst op het gebied van verzuimmanagement!

Hoe wij ondersteunen met verzuimmanagement op maat

Wij dragen graag bij aan het creëren van organisaties waar je werkt met liefde voor wat je doet. Waar iedere werknemer zijn of haar eigen bijdrage kan leveren en zich kan ontwikkelen. Zo ontstaan met behulp van verzuimmanagement training gemotiveerde werknemers en een duurzaam en gezond werkklimaat.

In de afgelopen 15 jaar hebben wij grote en minder grote instellingen, bedrijven en branches geholpen bij tal van verschillende vraagstukken, waaronder het verzuim management gericht op oplossingen binnen organisaties. Wij doen dit altijd door te werken langs de elementen van verbinding, vertrouwen en vrijheid. In de breedste zin van het woord.

Middels een sterk interactieve werkwijze helpen we organisaties op een andere manier te kijken naar zaken en buiten bekende kaders te denken en handelen.

DEXIS Arbeid helpt u met het verzuimmanagement als:

  • omdenker en sparringspartner
  • gids
  • trainer/coach
  • interimmer
  • deskundige
  • pionier

Wilt u ondersteuning bij het verzuimmanagement binnen uw organisatie en het verzuim effectief verminderen? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze verzuimmanagement deskundigen!

Verzuimmanagement op maat?